Acupunctuur en mijn werkwijze

Acupunctuur is een duizenden jaar oude geneeswijze die onderdeel uitmaakt van de Traditioneel Chinese Geneeskunde. Sinds meer dan vijftig jaar wordt acupunctuur ook in de westerse maatschappij toegepast en sindsdien is het verder ontwikkeld en uitgebreid.

 

De Chinese geneeswijze is gebaseerd op het evenwicht tussen Yin en Yang. Alles wat in het universum aanwezig is vormt één geheel en in dit geheel zijn tegengestelde krachten werkzaam. De dag is bijvoorbeeld Yang van karakter – zonnig, warm en actief, de nacht daarentegen is Yin – donker, koel en rustig. Tegenstellingen die zonder elkaar niet zouden kunnen bestaan. Zo kijkt men in de Traditionele Chinese Geneeswijze ook naar het lichaam en de geest. Samen vormen zij een geheel en beïnvloeden ze elkaar. 

 

Met behulp van acupunctuur herstel ik in mijn praktijk in Almere uw evenwicht tussen de Yin en Yang energie. Hierbij zie ik lichaam en geest als een geheel dat met elkaar samenwerkt en elkaar beïnvloedt. We kijken samen naar waar bij u als onderdeel van het grotere geheel (het systeem, zoals familie, verschillende generaties) het evenwicht verbeterd kan worden, naar hoe de klacht bij u ontstaan is; wat de oorzaak/oorsprong, essentie is en naar wat de verbanden zijn. Dit maakt dat zowel u als ik als acupuncturist (en systeemtherapeut i.o.) een duidelijker beeld krijgen van een lichamelijke of psychische klacht en dat ik u vervolgens mee kan nemen in de behandeling. 

Voor onze gezondheid is het belangrijk dat we weer naar onszelf, ons lichaam en onze gevoelens luisteren, dat we weten wat wij kunnen en willen. Van hieruit kunnen we onze grenzen aanvoelen en aangeven, keuzes maken en evenwichtig omgaan met veranderingen. Ik begeleid u hierin d.m.v. acupunctuur en gesprek. 

  

Doordat acupunctuur onder andere uitgaat van de eigen kracht en het lichaamseigen vermogen tot herstel, is het een zeer laagdrempelige geneeswijze die voor iedereen toegankelijk is.